วิชาการ - การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Eclipse C/C++ เพื่อเขียนภาษาซี


โปรแกรม Eclipse จะทำงานได้ต้องมี jre ดาวน์โหลด jre

 1. ดาวน์โหลด Eclipse อาจค้นจาก google (คลิกที่รูปได้เลย) แล้วคลิกลิงค์ที่ตำแหน่งลูกศร จากเว็บไซต์ของ Indigo 2. เข้าสู่เว็บของ eclipse indigo แล้วคลิกที่ Downloads ตามตำแหน่งที่ลูกศรชี้ 3. เลือก Eclipse IDE for C/C++ Developers (includes Incubating components) 4. เลือก Windows 32-bits หรือให้ตรงกับที่ใช้อยู่ 5. คลิกที่ปุ่มลูกศรสีเขียวเพื่อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Japan Advanced Institue...
  หรือเลือกจาก mirror อื่นๆ 6. บันทึกไฟล์ลงเก็บในเครื่องก่อน เผื่อต้องการเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไป >> คลิก "ตกลง" 7. เมื่อโหลดเสร็จแล้ว คลิกขวาที่ไฟล์ เลือกเปิดโฟลเดอร์ที่บรรจุ 8. จะพบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ซึ่งเป็นประเภทไฟล์บีบอัด ให้ทำการแตกไฟล์ โดยใช้โปรแกรมที่รองรับ ในที่นี้ใช้ 7-Zip ซึ่งเป็นฟรีแวร์
  โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก 7-Zip >> แยกไฟล์ ตามรูป 9. เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ >> คลิก "ตกลง" 10. เมื่อแยกไฟล์เสร็จแล้วจะปรากฏโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ทั้งหมด  ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเข้าดูข้างใน 11. ปรากฏว่ามีโฟลเดอร์ eclipse >> คัดลอกโฟลเดอร์ eclipse (Ctrl + C) 12. เพื่อมาวางใน Drive C:\ หรือ D:\ ในที่นี้เลือก Drive C:\ 13. คลิกขวาที่ว่าง แล้ววาง (Paste) ลงไป 14. รอสักครู่ 15. เสร็จแล้วจะปรากฏชื่อโฟลเดอร์ชื่อ eclipse 16. ลอง Refresh (กด F5) ดู  17. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ eclipse จะเห็นไฟล์ต่างๆ ของ eclipse ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ 18. ลองรันดู โดย ดับเบิ้ลคลิกที่ eclipse.exe รอให้โหลดโปรแกรมสักครู่ 19. แสดงตำแหน่งพาท (path) ที่ใช้จัดเก็บงาน เราอาจกำหนดเองโดยคลิกที่ Browse... แล้วเลือกใหม่ หรือสร้างใหม่ได้ 20. ในที่นี้คลิกปุ่ม Make New Folder ด้านล่าง แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ คือ myEclipse ดังรูป แล้วคลิก OK 21. แสดงชื่อพาทที่เก็บงานใหม่ แล้วคลิก OK  22. โปรแกรมจะทำการโหลด รอสักครู่ 23. หน้าต่าง "Welcome" ของโปรแกรม Eclipse เมื่อรันครั้งแรก >> ให้ปิดหน้าต่าง "Welcome" โดยคลิกเครื่องหมาย กากบาทสีขาว ใกล้ข้อความ "Welcome" 24. จะปรากฏหน้าตาโปรแกรมดังรูปเป็นอันว่า เราพร้อมใช้งาน Eclipse เพื่อเขียนภาษาซีกันแล้ว
ขั้นต่อไปเราก็จะมาเริ่มเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วย Eclipse กันนะครับ


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:37 น.)